Intenzivní rok 2019

Překlopením do nového roku 2020 nás čeká poslední etapa práce, ve které musíme dokončit vše, co jsme si předsevzali. V předešlém roce jsme zprovoznili službu OCR, završili vývoj INDIHU Exhibition, rozpracovali první verzi INDIHU Mind a spustili testovací verzi INDIHU Index, který propojuje digitalizované databáze zapojených řešitelů. INDIHU Exhibition Hlavní…

Číst dál

Pokroky v projektu v roce 2018

Vědečtí pracovníci nebo pracovníci paměťových institucí stále častěji pracují s digitalizovanými zdroji. V projektu INDIHU postupně vznikají inovativní řešení, která jim práci s elektronickými daty usnadní. A to na dvou úrovních. Část vyvíjeného softwaru je zaměřena na usnadnění samotné vědecké práce. Zde se jedná zejména o projekt „Virtuální znalostní báze“…

Číst dál

Co se v projektu událo během roku 2017

Největším zlomem v projektu je spolupráce s firmou InQool, která sídlí v Brně a bude programovat nástroje, které v projektu INDIHU vyvíjíme. Výběrové řízení proběhlo v prvním čtvrtletí roku. V dubnu 2017 jsme se poprvé sešli se zástupci firmy, která nám představila svoje aktivity a zamýšlené postupy při řešení projektu. Požadavky…

Číst dál

Jak postupují práce na projektu

Během léta a podzimu proběhlo několik schůzek dílčích týmů. V menším týmu jsme intenzivně pracovali na virtuální výstavě a na sjednocení metadat pro zapojení informačních zdrojů do zastřešující platformy INDIHU. Ve středu 23. listopadu jsme se sešli všichni. Prvním bodem na programu byly administrativní náležitosti k odevzdání průběžné zprávy o…

Číst dál

Schůzka pracovního týmu před prázdninami

V pondělí 20. června se sešel celý realizační tým před prázdninovou pauzou. Po prvním workshopu se zástupci jednotlivých ústavů zamysleli nad tím, jak by využívali software pro virtuální výstavu, jaké formy obsahu by mohli do výstavy dát, jak by výstavy koncipovali a vše zpracovali do prezentace či textu. Nina Wančová…

Číst dál

Proběhl první workshop

Po prvním setkání projektového týmu, kde byly probírány především organizačně-administrativní náležitosti projektu, jsme se v úterý 26. dubna 2016 sešli na prvním pracovním setkání. Prvním tématem byl software na vytváření virtuálních výstav. Nina Wančová z Národní knihovny ČR si připravila prezentaci s příklady realizovaných českých i zahraničních virtuálních výstav. Po…

Číst dál