Co se v projektu událo během roku 2017

Největším zlomem v projektu je spolupráce s firmou InQool, která sídlí v Brně a bude programovat nástroje, které v projektu INDIHU vyvíjíme. Výběrové řízení proběhlo v prvním čtvrtletí roku. V dubnu 2017 jsme se poprvé sešli se zástupci firmy, která nám představila svoje aktivity a zamýšlené postupy při řešení projektu. Požadavky na funkčnost jednotlivých nástrojů byly detailně prodiskutovány a byl dohodnut časový harmonogram, na základě kterého bude firma InQool spolupracovat na jejich vývoji. Zahájení programátorských prací předcházela detailní analýza, významným podkladem byly materiály od designerské firmy Dipozitiv a od specialistů na návrhy uživatelských rozhraní Interaction4u napojených na FEL ČVUT.

 

Nejvíce pokročily práce na virtuální výstavě

Největšího pokroku jsme dosáhli v přípravě nástroje s pracovním názvem „INDIHU Exhibition“, který uživatelům poskytne možnost vytvářet virtuální výstavy. Byly definovány základní principy fungování vyvíjeného softwaru a struktura, jak bude virtuální výstava vypadat a jak bude tvořena. Důležitým aspektem, kterým se INDIHU Exhibition odlišuje od ostatních nástrojů, je možnost začlenit do výstavy interaktivní hry, kvízy či ankety. Těchto interaktivních komponent bylo navrženo více než deset, proto bylo třeba vybrat několik základních, které budou implementovány; ostatní budou realizovány v případě, že nám zbude dostačující čas a prostředky.

Během léta a začátkem podzimu proběhla dvě uživatelská testování prototypu uživatelského rozhraní navrženého a připraveného firmou Interaction4u. Velmi pečlivě připravené testování odhalilo nedostatky a přispělo k obohacení navrženého řešení o další užitečné funkce.

V současné chvíli je již možné nástroj testovat a vytvářet výstavy, vkládat stránky s obsahem a vytvořit jednu minihru. Následující obrázek ukazuje, jak v tuto chvíli vypadá uživatelské rozhraní INDIHU Exhibiton.

V listopadu proběhne prezentace nástroje na konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě.Mgr. Suchomelová o projektu INDIHU a připravovaném nástroji na vytváření virtuálních výstav informovala na celostátním sjezdu českých historiků v září 2017 v Olomouci.

Ostatní klíčové aktivity

Firma inQool zahájila programování softwaru pro vytváření virtuálních výstav, později se bude věnovat dalším výstupům projektu. Realizační tým zároveň pracuje i na dalších aktivitách v projektu. Pro zastřešující platformu INDIHU, která centrálně zpřístupní zdroje participujících ústavů byla zkušebně indexována metadata z jednotlivých zdrojů. Po jednáních došlo k dohodě na formátu metadat pro vyhledávání, přičemž některé z ústavů samostatně pracují na konverzi svých zdrojů do požadovaného formátu. Provedli jsme vstupní analýzu virtuální znalostní báze, nástroje pro správu vědeckých dat a osobních poznámek, která identifikovala požadované nároky na systém. Realizace volně dostupného OCR (optické rozpoznávání znaků) nástroje, bude probíhat až jako poslední vývojová aktivita, proto se jí řešitelský tým v tomto roce nevěnoval.

Comments are closed.