Harmonogram

Etapa 1: Analytická příprava softwarových řešení
Cíle etapy: zpracování vstupních analýz propojovaných zdrojů, zpracování definicí funkčních vlastností jednotlivých aplikací jakožto podkladů pro programování, navržení realizačních plánů a detailního harmonogramu řešení, testování existujících open source nástrojů využitelných pro projekt (např. VuFind a Tesseract OCR)
Datum zahájení řešení etapy: 1. března 2016
Datum ukončení řešení etapy: 31. prosince 2016

Etapa 2: Vyvíjení softwarových komponent a prezentace výstupů projektu odborné veřejnosti
Cíle etapy: vytvoření softwarových nástrojů pro vědeckou práci a prezentaci kulturního dědictví v digitálním světě, organizace workshopu pro pracovníky dotčených pracovišť AV ČR, sestavování funkční analýzy platformy INDIHU, příprava konverzních nástrojů a potřebné úpravy metadat ze zdrojů, které budou zapojeny platformy INDIHU
Datum zahájení řešení etapy: 1. ledna 2017
Datum ukončení řešení etapy: 31. prosince 2018

Etapa 3: Zprovoznění zastřešující platformy INDIHU a představení práce s propojeným obsahem studentům VŠ
Cíle etapy: vytvoření funkční platformy INDIHU, organizace série workshopů pro studenty VŠ humanitního zaměření, identifikace dalších digitálních sbírek a zdrojů vhodných pro zapojení do platformy INDIHU
Datum zahájení řešení etapy: 1. ledna 2019
Datum ukončení řešení etapy: 31. prosince 2020

Comments are closed.