Jak postupují práce na projektu

Během léta a podzimu proběhlo několik schůzek dílčích týmů. V menším týmu jsme intenzivně pracovali na virtuální výstavě a na sjednocení metadat pro zapojení informačních zdrojů do zastřešující platformy INDIHU. Ve středu 23. listopadu jsme se sešli všichni. Prvním bodem na programu byly administrativní náležitosti k odevzdání průběžné zprávy o projektu. Poté jsme společně prošli materiály k virtuální výstavě, které jsme během léta připravili s firmou Dipozitiv. Vznikl totiž seznam komponent k virtuální výstavě včetně technické specifikace. Seznam je možné najít na adrese http://www.indihu.dipozitiv.cz. Na tvorbě softwaru pro virtuální výstavu budeme dále spolupracovat s lidmi z ČVUT, kteří budou zodpovědní za uživatelské rozhraní nástroje. Pro integrování OCR bude vytvořeno výběrové řízení pro programátorské práce. Zintenzivnily se rovněž práce na přípravě virtuální znalostní báze, nástroje pro práci se zdroji, který bude sloužit výzkumným pracovníkům. Kolega Polišenský, který je hlavní koordinátorem vývoje, připravil pro ostatní dotazník, ve kterém se ptá na jednotlivé funkcionality nástroje. Ostatní členové týmu na něm právě pracují a zasílají svoje komentáře a nápady, které konzultují s dalšími vědeckými pracovníky ústavů, ve kterých pracují. Zároveň jsme vytvořili vstupní analýzu pro zadání programátorských prací. Kolegyně Šlapáková koordinuje přípravu zapojení jednotlivých zdrojů a databázi do jednotné platformy INDIHU. Seznámila nás s výsledkem dílčích jednání a předestřela práce, které budou probíhat v příštím roce.

 

Comments are closed.