O projektu

Na řešení projektu se podílí skupina pracovníků v humanitních vědách. Máme zázemí v informační vědě, nových médiích, v archeologii, etnografii, dějinách umění, filozofii i bohemistice. Díky tomuto pestrému týmu mohou vznikat unikátní softwarová řešení, která pomohou řešit řadu problémů, s kterými se současní vědci či studenti humanitních věd potýkají.    

Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech a to zejména v oblasti práce s digitálními zdroji a dokumenty. Digitalizované dokumenty, jejich databáze místy vznikají živelně, chybí jejich propojení a často chybí i efektivní nástroje, které s nimi umožní efektivně pracovat. 

Na základě znalostí prostředí a pečlivé rešerše pracujeme na těchto čtyřech hlavních výstupech. Dalším plánovaným výstupem je vzdělávání studentů humanitních oborů a seznamování s našimi realizovanými výstupy. 

 

Comments are closed.