Proběhl první workshop

Po prvním setkání projektového týmu, kde byly probírány především organizačně-administrativní náležitosti projektu, jsme se v úterý 26. dubna 2016 sešli na prvním pracovním setkání. Prvním tématem byl software na vytváření virtuálních výstav. Nina Wančová z Národní knihovny ČR si připravila prezentaci s příklady realizovaných českých i zahraničních virtuálních výstav. Po prezentaci jsme diskutovali o tom, jaké funkcionality by software měl nabízet. Druhým tématem byla virtuální znalostní báze, za jejíž ideou stojí Jiří Polišenský z Národní knihovny ČR, který ve své prezentaci představil budoucí fungování softwaru usnadňujícího vědeckou práci. Třetím tématem setkání nás provedl Tomáš Foltýn z Národní knihovny ČR, který se ve své rešerši zabýval dostupnými nástroji pro OCR. Závěrem workshopu jsme si definovali úkoly pro příští setkání.

Comments are closed.