Řešitelé

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Digitální knihovna AV ČR – zapojení virtuální sbírky časopisů a monografií z oblasti humanitních věd vydávaných v působnosti Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň. Celkově nyní tato digitální knihovna obsahuje více než 2,5 miliónu stran, 175 titulů periodik a téměř 1500 monografií.
Ing. Martin Lhoták, Ing. Martin Duda, Jana Křížová, Miroslav Pavelka

Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR je největší knihovnou na území České republiky držící vedoucí postavení v systému českých veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální s celoevropským významem. Uchovává národní knižní produkci, výběr zahraniční literatury, rozsáhlou sbírku historických dokumentů i speciální sbírky. Kromě této činnosti se podílí na tvorbě knihovnických standardů, pořádá nejrůznější kulturní akce včetně výstav, koncertů či besed.
Mgr. Tomáš Foltýn, PhDr. Jiří Polišenský, Mgr. Nina Wančová

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů (DAEAV) – informace o archeologických výzkumech provedených na území Moravy a Slezska od roku 1942. Do archivu je zajištěn přistup prostřednictvím webové aplikace s názvem Internetová databáze archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV MS).
Mgr. Olga Lečbychová, Bc. Klára Matulová

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeologická databáze Čech (ADČ) – centrální evidence archeologických výzkumů a nálezů pro území Čech. Obsahuje téměř 90 tisíc záznamů o archeologické akci a jejich počet se ročně rozrůstá o cca 2000 záznamů. Digitální archiv české archeologie – obsahuje cca 80 tis. textových dokumentů (s úplnými metadaty) a kolem 200 tis. obrazových dokumentů (metadata zatím k dispozici jen částečně). Internetová databáze archeologických výzkumů – registrace plánovaných zásahů do terénu a připravovaných archeologických výzkumů, obsahuje cca 40 tis. záznamů. Databáze VITREA – výsledky chemických analýz archeologických skel včetně bibliografie, geodat a propojení s ADČ. Bylany – základní databáze – data z jednoho z největších archeologických výzkumů v Čechách zpřístupněná badatelům jako modelový příklad lokality z období neolitu. CZAD – Archeobotanická databáze České republiky

Mgr. David Novák, Ph.D.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Databáze sbírek – hlavní katalog, tematika: stavitelství, zemědělství, oděv, strava, menšiny, společenský život, sociální skupiny, mimoevropské kultury a další, 87. tis. záznamů. ETNOFOLK – projekt Central Europe project Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe, 121 tis. záznamů. Katalog kramářských tisků 3,3 tis. záznamů. Katalog starých tisků 200 záznamů. Elektronická databáze lidových tanců ze základních sbírek lidových písní a tanců v Čechách 3,6 tis. záznamů. Elektronická databáze lidových písní ze základních sbírek v Čechách 5 tis. záznamů.
PhDr. Barbora Gergelová, Mgr. Marcela Suchomelová

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Archiv Jana Patočky – vydané texty, nevydané texty, překlady, korespondence, výpisky, sekundární lit., audio, video, fotografie., cca 4 tis. položek.
Ing. Ivan Chvatík, Dr. h. c.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Digitální archiv časopisů ÚČL – literární a kulturní periodika zejména 19. století, 350 tis. obrázků, 53 oskenovaných titulů časopisů. Lístkové kartotéky Staročeské sbírky a katalogů knihovny ÚČL převedené do elektronické formy.
Mgr. Vojtěch Malínek

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Databáze historické fotografie 22 tis. ks. Databáze fototéky cca 30 tis. ks. Databáze plánů a grafiky cca 10 tis. ks. Další databáze obrazové, písemné a bibliografické dokumentace (cca 170 tis. položek) + klasické kartotéky a inventáře (cca 400 tis. položek) budou zpřístupněny omezeně na úrovni individuálních a skupinových odkazů s údaji o možnosti registrovaného či lokálního studia.
PhDr. Jiří Roháček, CSc., Mgr. Jana Marešová, Ph.D.

Kontakt

V případě dotazů k produktům INDIHU nás kontaktujte na e-mailové adrese info@indihu.cz

Comments are closed.