Výstupy

INDIHU Index

Jedním z viditelných trendů je digitalizace sbírek v paměťových institucích i na věděckých pracovištích. Otázky, které jsou spojené s dostupností digitálních sbírek pro badatele a studenty, právě řeší vznikající platforma INDIHU Index. V jednotném online webovém vyhledávacím rozhraní budou dostupné doposud izolované digitální sbírky institucí zapojených do projektu. Badatelé tak budou moci jednoduše procházet sbírkami archeologů, etnografů, sbírkami umění apod.

Testovací verze: INDIHU Index

INDIHU Exhibition

Popularizace vědy široké veřejnosti je dnes nedílnou součástí vědecké práce. Popularizace je tradičně řešena zejména vydáváním méně či více vědecko-populárních periodik či monografií nebo pořádáním speciálních akcí či výstav. Nástroj INDIHU Exhibition umožní tvůrcům vytvářet efektní a komplexní online prezentace včetně zapojení interaktivních herních prvků. Nástroj samozřejmě nemusí sloužit jen vědcům, ale i muzeím.

Podrobnosti a zdrojový kód: GitHub INDIHU Exhibition

Aplikace k použití: INDIHU Exhibition

INDIHU Mind: Virtuální znalostní báze

Shromažďování informací, podkladů, nejrůznějších materiálů a spojování informací v nové myšlenky či články je podstatou vědecké práce. Existují nástroje, které řeší jednotlivé části tohoto souhrnného problému – např. shromažďování cizích zdrojů, práce s citacemi. Řešení, které by bylo dostatečně otevřené pro nejrůznější způsoby použití a zároveň bylo dobře strukturované, aby se v něm dalo vyhledávat, však neexistuje. Vývojem tohoto nástroje se budeme intenzivně zabývat v roce 2019.

Podrobnosti a zdrojový kód: GitHub INDIHU Mind

Digitalizace materiálů pomocí OCR

Badatelé se často setkávají se zajímavou informací, s kterou by potřebovali dále pracovat, v textové podobě. Trávit čas přepisováním textů je však nemyslitelné. Proto jsme se rozhodli integrovat open source OCR mechanismus do jednoduchého webového rozhraní, které umožní transformaci osobního digitálního obsahu do formy, která by umožnila full-textové vyhledávání a práci jako s jakýmkoli jiným textovým souborem. V současné době náš nástroj umí digitalizovat texty z latiny, češtiny, ruštiny, němčiny, angličtiny, slovenštiny a francouzštiny.

Podrobnosti a zdrojový kód: GitHub INDIHU OCR

Aplikace k použití: INDIHU OCR

Kontakt

V případě dotazů k produktům INDIHU nás kontaktujte na e-mailové adrese info@indihu.cz

Comments are closed.