Pětiletý projekt

Knihovna Akademie věd, Národní knihovna ČR a další ústavy Akademie věd v pětiletém projektu vytváří nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech.

Vytváříme software pro vědce

Zastřešující platforma INDIHU zpřístupní digitalizované dokumenty. Mimo to vytvoříme nástroj pro tvorbu virtuálních výstav a nástroj usnadňující práci se zdroji.

Open source

Všechny nástroje a softwarové řešení, které během projektu vyvineme, budou open source. To umožní případným zájemcům mimo projekt nástroje rozvíjet a posouvat jeho funkcionality dál.

Zpřístupnění dokumentů

Platforma INDIHU zprostředkuje z jednoho místa čtenářům přístup do nejrůznějších zdrojů participujících institucí.

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Mezi výstupy projektu budou patřit nástroje, jež umožní práci s digitálním obsahem, jeho efektivní využití k výzkumu a použití nových metod a přístupů. Bude připraveno softwarové řešení pro virtuální výstavy umožňující využití různých zdrojů dat. Vznikne softwarové řešení pro virtuální znalostní bázi, jež bude přehledným informačním systémem a zdrojem pro jednotlivé badatele a zároveň bude integrován open source mechanismus, který umožní vytvoření strojově čitelných plných textů, které budou sloužit k efektivnějšímu výzkumu a vyhledávání v požadovaných dokumentech a publikacích.
Powered by Tempera & WordPress.