O projektu

Pětiletý projekt „INDIHU — Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities“ byl řešen mezi lety 2016—2020. Na řešení projektu se podílela různorodá skupina pracovníků v humanitních vědách. Složení týmu bylo velmi pestré, což zásadním způsobem ovlivnilo výslednou podobu produktů, které jsou díky tomu využitelné napříč různými obory. Těžili jsme ze zázemí informační vědy, knihovnictví, nových médií, archeologie, etnografie, dějin umění, filozofie i bohemistiky.

Logo INDIHU
Logo projektu

„Zejména díky různorodému týmu a jeho zkušenostem z řady oborů vznikla unikátní softwarová řešení, která reflektují skutečné problémy vědců v humanitních vědách.“

Martin Lhoták, hlavní řešitel

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech, a to zejména v oblasti práce s digitálními zdroji a dokumenty. Zaměřili jsme se na zprostředkovní přístupu k digitalizovaným sbírkám (Index), podporu samotné vědecké práce (Mind a OCR) a na prezentaci vědeckých výsledků široké veřejnosti (Exhibition).

Tři klíčové oblasti, které řeší nástroje INDIHU

Realizace projektu

 • Knihovna Akademie věd ČR (hlavní řešitel): Ing. Martin Lhoták, Ing. Martin Duda, Jana Křížová, Miroslav Pavelka
 • Národní knihovna ČR: Mgr. Tomáš Foltýn, PhDr. Jiří Polišenský, Mgr. Nina Wančová
 • Archeologický ústav AV ČR, Brno: Mgr. Olga Lečbychová, Bc. Klára Matulová
 • Archeologický ústav AV ČR, Praha: Mgr. David Novák, Ph.D., Mgr. Tomáš Krofta
 • Etnologický ústav AV ČR: PhDr. Barbora Gergelová, Mgr. Marcela Suchomelová
 • Filozofický ústav AV ČR, Archiv Jana Patočky: Mgr. Dana Léwová
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR: Mgr. Vojtěch Malínek
 • Ústav dějin umění AV ČR: PhDr. Jiří Roháček, CSc., Mgr. Jana Marešová, Ph.D.

Financování

Projekt INDIHU s č. DG16P02B039 byl podpořen z programu MK ČR NAKI, programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity.

Články, informace a další zdroje

 • Index
 • Mind
 • Exhibition
 • OCR