Veřejnosti z řad vědců, pracovníků paměťových institucí či studentů jsou k dispozici čtyři nástroje — Index, Exhibition, Mind a OCR.  Produkty INDIHU řeší aktuální problémy v oblasti digitalizace vědecké práce a společně vytváří komplexní sadu nástrojů, které dosud na trhu k dispozici nebyly.

  1. Index
  2. Exhibition
  3. Mind: Virtuální znalostní báze
  4. Digitalizace materiálů pomocí OCR

INDIHU Index

Digitalizace je jedním z viditelných trendů v paměťových institucích i na věděckých pracovištích. Souvisejícím problémem je dostupnost digitalizovaných dokumentů a s tím spojená využitelnost. Platforma INDIHU Index propojuje dosud rozptýlené databáze skrze jedno vyhledávací rozhraní. Badatelé a studenti mohou díky Indexu jednoduše využít sbírky archeologů, etnografů, ústavu dějin umění a další.

Databáze: INDIHU Index


INDIHU Exhibition

Výstavy již dlouho nevytvářejí jen muzea, ale v rámci popularizace vědy široké veřejnosti i vědci. Jednoduchý nástroj na vytváření online výstav dlouho chyběl. Nástroj INDIHU Exhibition umožňuje tvůrcům vytvářet efektní a komplexní multimediální online prezentace. Kromě kombinace obrázků, videí a animací můžete využít i interaktivní herní prvky a vtáhnout tak online návštěvníky do děje.

Používejte nástroj zdarma: INDIHU Exhibition

Podrobnosti a zdrojový kód: GitHub INDIHU Exhibition

Příklady realizovaných výstav

„Akce K: Zkáza klášterních knihoven:“ Výstava obsahuje kromě dobových materiálů i tři animované filmy. Průvodcem výstavy je Mnich. https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k/start

V Archeologickém ústavu AV ČR vytvořili virtuální výstavu k stému výročí založení ústavu. https://exhibition.indihu.cz/view/100letARU/

Při zavření muzeí během pandemie se rozhodlo pro využívání nástroje Národní muzeum. Doposud vytvořilo 16 výstav. https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy

Výstava „Post/industriální Kladno:
Karolína Štiková a dělnický „komiks“: spojuje umění a historii. Vytvořili v Etnografickém ústavu AV ČR. https://exhibition.indihu.cz/view/tikov2018-12-05T112207422Z/start


INDIHU Mind: Virtuální znalostní báze

Shromažďování informací, podkladů, nejrůznějších materiálů a spojování informací v nové myšlenky a znalosti je podstatou vědecké práce. Existují nástroje, které řeší jednotlivé části tohoto souhrnného problému – např. shromažďování dat z cizích zdrojů či práci s citacemi. Řešení, které by bylo dostatečně otevřené pro nejrůznější způsoby použití napříč obory neexistovalo. INDIHU Mind umožňuje informace přehledně strukturovat, postupně je rozvíjet, doplňovat a efektivně v nich vyhledávat. Zároveň uchovává přehledný systém zdrojování a dovoluje generovat bibliografie na základě uživatelsky definovaných citačních šablon.

Používejte nástroj zdarma: INDIHU Mind


Digitalizace materiálů pomocí OCR

Badatelé se často setkávají se zajímavou informací, se kterou by potřebovali dále pracovat v textové podobě. Trávit čas přepisováním textů je však nemyslitelné. Proto jsme se rozhodli integrovat open source OCR mechanismus Tesseract do jednoduchého webového rozhraní, které umožňuje transformaci osobního digitálního obsahu do strojově čitelné formy. Ta dovoluje pracovat s textem jako by byl vytvořen digitálně, např. jej editovat či prohledávat.. V současné době nástroj převádí texty z latiny, češtiny, ruštiny, němčiny, angličtiny, slovenštiny a francouzštiny.

Aplikace k použití: INDIHU OCR

Podrobnosti a zdrojový kód: GitHub INDIHU OCR

Kontakt

V případě dotazů k produktům INDIHU nás kontaktujte na e-mailové adrese info@indihu.cz

  • Index
  • Mind
  • Exhibition
  • OCR