Intenzivní rok 2019

Překlopením do nového roku 2020 nás čeká poslední etapa práce, ve které musíme dokončit vše, co jsme si předsevzali. V předešlém roce jsme zprovoznili službu OCR, završili vývoj INDIHU Exhibition, rozpracovali první verzi INDIHU Mind a spustili testovací verzi INDIHU Index, který propojuje digitalizované databáze zapojených řešitelů.

INDIHU Exhibition

Hlavní vývoj nástroje INDIHU Exhibition byl dokončen, nejdůležitější funkcionality fungují a v nástroji je možné vytvářet virtuální výstavy. Díky vytvoření několika výstav širším okruhem uživatelů mimo základní řešitelský tým bylo ověřeno, že nástroj je dostatečně stabilní, funkční a uživatelsky srozumitelný. V roce 2019 byla velká pozornost zaměřena zejména na ovladatelnost, workflow a práci v administraci.

Ukázka funkcionality parallax

Ukázka z výstavy - video

Do revize nástroje se zapojil celý tým. V průběhu řešení bylo vypořádáno a uzavřeno 126 issues na GitHubu (oprava chyb, návrhy na vylepšení, revize funkcionalit apod.). V současnosti je otevřeno a v různých fázích řešení přes 3 desítky dalších issues. INDIHU Exhibition byl prvním z vytvořených softwarů v rámci projektu, a proto se jeho uživatelské rozhraní i úvodní stránka pro vstup do aplikace stala vizuálním základem pro ostatní výstupy projektu, jež jsme také během tohoto roku navzájem propojili a posílili tím integritu projektu. V brzké době bude dodán popis podmínek užití tohoto nástroje.

Hlavní stránka INDIHU Exhibition

Podpora uživatelů

Uvědomujeme si, že pro dobré přijetí nástroje je důležitá podpora uživatelů. Proto administrační rozhraní obsahuje kontextovou nápovědu, která jasně a stručně vysvětlí případné nejasné funkcionality a způsob ovládání. Vznikl i rozsáhlý manuál, který nad rámec původního plánu obsahuje i část věnovanou tvorbě výstav jako takových. Tím se dostává INDIHU Exhibition na další užitnou rovinu.

Ukázka z manuálu

INDIHU Mind

Součástí projektu je také vznikající software pro ukládání, spravování a práci s informacemi, který respektuje způsoby, jak vědečtí pracovníci pracují. Nástroj získal pojmenování INDIHU Mind, neboť by měl extenzí vědecké mysli, která obsahuje strukturované, prohledávatelné, digitalizované úložiště nápadů, informací, textů a zdrojů.

INDIHU Mind

V uplynulém roce byly díky četným diskusím aktualizovány požadavky na funkční vlastnosti nástroje. Řešitelé týmu zobecňovali způsoby, jak sami pracují, čímž jsme zpřesňovali jednotlivé funkcionality. Zároveň probíhal intenzivní vývoj a vznikla první verze nástroje, kterou dále iterativně vyvíjíme. Nápady a myšlenky vědců vznikají nejen u pracovního stolu, proto vyvíjíme kromě desktopové verze i verzi pro mobilní zařízení.

Během práce na projektu jsme došli k názoru, že bychom chtěli jednotlivé produkty co nejvíce propojit. Proto bylo připraveno rozhraní k napojení OCR nástroje, který je jedním ze samostatných výstupů projektu. Jednou z důležitých vědeckých činnost je spravování a tvorba citací. Proto jsme se rozhodli v INDIHU Mind vytvořit funkci pro tvorbu nestandardních citací.

INDIHU OCR

Digitalizaci textu, který je původně jen vyfocen, umožňuje nástroj OCR  (Optical Character Recognition). Text si můžete stáhnout v editovatelném formátu .txt nebo v .pdf. V souladu s plánem prací na rok 2019 proběhla v tomto roce optimalizace nástroje a podpora konverzí většího množství dokumentů. Pokračovalo také testování výstupů a následná vylepšení pracovních postupů. Nástroj je v současné době plně funkční a kromě češtiny pracuje dobře i s několika světovými jazyky. Nástroj je určen pro individuální uživatele a najdete ho na tomto odkazu. Vývoj byl opět transparentní a zdrojová data jsou k dispozici na GitHubu.

OCR

INDIHU Index

Průběžně probíhají práce na přípravě zastřešujícího řešení, jehož podstatnou součástí je jednotné vyhledávání nad zapojenými databázemi vědeckých ústavů AV ČR. Proběhlo opakované předávání a úpravy dat a pokračovalo testování ve společném vyhledávacím rozhraní zajištěném v open source softwaru VuFind. Testovací přístup na INDIHU Index je k dispozici na této adrese https://indihu-test.lib.cas.cz/

V INDIHU Index je zapojeno celkem 10 databází provozovaných 5 institucemi. Jde zatím o testovací provoz, takže jsou v zastřešujícím prostředí pouze vzorky databází k ověření zobrazení metadat.

Skrze jedno jednoduché rozhraní lze prohledávat tyto databáze:

 • Archeologická mapa České republiky (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
 • Fotografické databáze (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Kramářské tisky (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Staré tisky (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Etnofolk (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Archiv Jana Patočky (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Databáze plánů a grafiky (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
 • Pozn. tato databáze byla vytvořena sloučením Databáze plánů a Databáze grafiky
 • Databáze fototéky (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
  Databáze historické fotografie (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
 • Retrospektivní bibliografie české literatury (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

Plány na finální rok 2020

V roce 2020 dojde k dokončení celého projektu a finalizaci všech plánovaných výstupů. Průběžně bude probíhat testování a optimalizace všech jednotlivých nástrojů vyvinutých v předchozím období. U INDIHU Exhibition se zaměříme především na front-end aplikace. Díky sledování používání INDIHU OCR, bude optimalizováno technické zajištění aplikace. Nejvíce práce věnujeme INDIHU Mind a INDIHU Index. V INDIHU Mind usilujeme o to, aby se používalo se stejnou lehkostí jako INDIHU Exhibition. K INDIHU Mind rovněž vznikne manuál.

Do testování se již nyní zapojují také externí zájemci. Zpětná vazba od lidí, kteří nejsou u našich diskusí shledáváme pro projekt zásadní, proto v tom budeme pokračovat i v roce 2020. V rámci třetí etapy jsou též plánovány workshopy pro studenty VŠ humanitního zaměření a identifikace dalších digitálních sbírek a zdrojů vhodných pro zapojení do platformy INDIHU. Vytvoříme také jednotné webové rozhraní se začleněním individuálních designů, z kterého budou přístupny všechny vyvinuté nástroje.

Zpracovala: Mgr. Nina Wančová, DiS.

Comments are closed.